PENGETUA
author

Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud ( SESMA ) merupakan Sekolah Bertaraf Dunia Malaysia (SBDM) dan juga dikenali sebagai School Global of Excellence (SGE) ialah sebuah institusi pembelajaran futuristic bertaraf dunia yang memberi tumpuan serta pengkhususan (specialization) dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) serta terlibat dalam penerokaan idea baharu berbentuk penyelidikan dan penciptaan.