Visi & Misi

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH SEKOLAH BERASRAMA PENUH

Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh adalah suatu usaha berterusan bagi

menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan sempurna untuk

memupuk dan memperkembang kebolehan murid-murid yang berpotensi ke arah

kecemerlangan sebagai insan dan warganegara yang seimbang dan

bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara.

MISI SEKOLAH BERASRAMA PENUH

Peneraju Pendidikan Bertaraf Dunia