Piagam Pelanggan

  1. Menyediakan prasarana dan kemudahan yang lengkap bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran kepada semua pelajar
  2. Memberi perkhidmatan yang sopan dan mesra kepada ibu bapa, pelajar dan mereka yang berurusan di sekolah serta masyarakat
  3. Mewujudkan suasana harmoni dan selesa di kalangan tenaga pengajar dan kakitangan sekolah serta sentiasa mengamalkan budaya kerja cemerlang
  4. Menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri dan kementerian pendidikan Malaysia