Lagu dan Lencana

Lagu SESMA

Teguh berdiri jaya
Sekolah Sultan Mahmud
menjadi kebanggaan
putera puteri semua

SESMA lambang sejati
harum segenap negeri
sains teknologi
asas SESMA berbakti

Disiplin, Kualiti dan Dedikasi
menjadi panduan
semasa kami disini…

bangkitlah putera puteri
harumkan nama SESMA
wujud semangat waja
bela bangsa Negara

 

Lencana SESMA

logo