Pelan Opereasi Unit ICT

PELAN OPERAS UNIT ICT
SM SAINS SULTAN MAHMUD 2016

 

 

Pelan Operasi 1 Bidang/Unit*:  UNIT ICT

 

Nama Program Kelas ICT Tingkatan 1 – 4
Objektif Meningkatkan tahap pengetahuan dalam bidang ICT
Tempoh Mac- September
Kumpulan Sasaran Semua murid Tingkatan1 hingga 4
Guru Terlibat –          Guru ICT berbayar
Proses Kerja –          Melantik Guru

–          Menyediakan Jadual PDP

–          Kelas mengikut tingkatan dan sukatan

Kekangan      –     Masa terhad

–     Kemudahan terhad ( Komputer : murid 1:2)

Pemantauan –          Pemantauan akan dilakukan oleh Penyelaras Program dan Penyelaras IT Sekolah
Penilaian –          Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
Penambahbaikan –          Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

 

Langkah Proses Kerja Tempoh Tanggungjawab Status/kontingensi/catatan
1 Mesyuarat pengurusan 1 Hari Pengetua  
2 Melantik Guru Kelas ICT berbayar   Pengetua / GPB  
3 Taklimat pengendalian kelas 2 jam GPB  
4 Penyediaan Jadual Waktu ICT   GPB  
5 Kelas Berjalan Jan-Oktober Guru Kelas ICT  

 

 

 

Pelan Operasi 2 Bidang/Unit*: UNIT ICT 

 

Nama Program Minggu ICT
Objektif Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid.
Tempoh Julai
Kumpulan Sasaran Murid Tingkatan 1 hingga 5
Guru Terlibat –          Guru ICT

–          Guru penasihat Kelab IT

Proses Kerja –          Membentuk jawatankuasa kerja

–                   –     Perbincangan pelaksanaan

–                   –     Mempromosi program

–                   –     Pelaksanaan aktiviti

–                   –     Penilaian

Kekangan      –     Alatan dan bahan terhad

–     Kekangan masa.

–     Kreativiti yang terhad.

 

Pemantauan

–          Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program.
Penilaian –          Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
Penambahbaikan –          Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

 

Langkah Proses Kerja Tempoh Tanggungjawab Status/kontingensi/catatan
1 Mesyuarat AJK Minggu ICT 2 Jam

5/9/2016

Pengetua  
2 Membentuk jawatankuasa kerja 19/9/2016 Pengetua / GPB  
3 Perbincangan pelaksanaan 19/9/2016 AJK  
4 Mempromosi program 19 – 25/9 AJK  
5 Pelaksanaan aktiviti 26/9 – 30/9 AJK  
6 Penilaian   Pengetua  

 

 

 

 

Pelan Operasi 3 Bidang/Unit*: UNIT ICT

 

Nama Program LADAP BLACKBOARD
Objektif i.              Guru Tingkatan 1 dan 2 dapat mengaplikasikan penggunaan blackboard dalam kelas abad ke-21

ii.            Meningkatkan kemahiran guru dalam media baru LMS

iii.           Persediaan peperiksaan secara online Tingkatan 1 dan 2

Tempoh Jan, Feb, Mac,
Kumpulan Sasaran Semua guru Task Force Tingkatan 1 dan 2
Guru Terlibat –          Setiausaha LADAP Sekolah

–          Penyelaras IT

Proses Kerja –          Membentuk jawatankuasa kerja

–          Perbincangan pelaksanaan

–          Pelaksanaan aktiviti

–          Penilaian

Kekangan      –     Kekangan masa.

–     Kekangan tempat dan kemudahan

–     Kurang bahan

 

Pemantauan

 

–          Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program

 

 

Penilaian

 

–          Penilaian dijalankan sepanjang  sesi LADAP bagi mengenalpasti keberkesanan program.

 

 

Penambahbaikan

 

–          Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

 

 

Langkah Proses Kerja Tempoh Tanggungjawab Status/kontingensi/catatan
1 Taklimat Blackboard 5/1/2016 Pn. Nadrah (Penyelaras) selesai
2 Membentuk jawatankuasa kerja 5/1/2016 Pengetua / GPB Selesai
3 Perbincangan pelaksanaan 16/1/2016 Semua guru ting 1 dan 2 Selesai
4 LADAP Blackboard 18-19/1/2016 Semua guru ting 1 dan 2 Selesai
5 Penyediaan bahan pengajaran Sepanjang tahun Semua guru ting 1 dan 2 Sepanjang tahun
6 Penyediaan soalan TOV tingkatan 2 15-29/2/2016 Semua guru ting 1 dan 2 Selesai
7 Peperiksaan TOV tingkatan 2 secara online 1-3/3/2016 Semua guru ting 1 dan 2 Selesai
8 Keputusan (menanda online) 3/3/2016 Semua guru ting 1 dan 2 selesai
9 Tugasan cuti terancang 11-18/3/2016 Semua guru ting 1 dan 2 selesai
10 Penilaian   Pengetua / PKP  

 

 

 

 

Pelan Operasi 5 Bidang/Unit*:  UNIT ICT

 

Nama Program Apple Training and deployment
Objektif Meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran menggunakan ipad apple
Tempoh April- September
Kumpulan Sasaran Semua guru Tingkatan1 dan 2
Guru Terlibat –          Task Force SGE
Proses Kerja –          Melantik Konsultant

–          Mendapatkan kelulusan bahagian kewangan

–          Memilih peserta task force

–          Latihan

–          penilaian

Kekangan      –     Masa terhad

–     Kemahiran terhad

–     Peralatan apple terhad

Pemantauan –          Pemantauan akan dilakukan oleh SBPSK, Apple Malaysia dan jawatankuasa SGE
Penilaian –          Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
Penambahbaikan –          Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

 

Langkah Proses Kerja Tempoh Tanggungjawab Status/kontingensi/catatan
1 Mesyuarat pengurusan 1 Hari Pengetua  
2 Mendapatkan kelulusan bahagian kewangan 1 bulan Pengetua / GPB  
3 Perlantikan konsultant 1 bulan Pengetua  
4 Menyediakan jadual latihan 1 hari GPB  
5 Technical deployment 3 hari Task force SGE  
6 Profesional develomment dan ios 2 hari Task force SGE  
7 Ios workshop – pages, numbers, keynote 1 hari Task force SGE  
8 Champions enggagement – pedagogy, plans, develop 3 days Task force SGE  
9 Observations 1 hari Pengetua  

 

PERANCANGAN OPERASI 2016

 

 

JAWATAN KUASA  : KURIKULUM –  UNIT ICT

VISI :          “Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI :         “Melestarikan Sistem Pendidkan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan   

                    Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

 

CARTA GANTT PELAKSANAAN PROJEK 2016

 

Bil PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
 

1.

Kelas ICT Tingkatan 1 – 4                      
 

2.

Minggu ICT                      
3. LADAP Blackboard                      
4 Klinik ICT                      
5 Apple Trainning and deployment                      
6 LADAP Task Force SGE siri 1 – Siri